Aleksander Barszczewski

 

Dziennikarz (Misyjne Drogi, Radio Emaus), historyk, ceremoniarz.