Filip Memches

 

(1969), publicysta "Rzeczpospolitej". Mieszka w Warszawie.