Henry Donneaud

Henry Donneaud OP

 

(1960), dominikanin, wykładowca teologii w Instytucie św. Tomasza z Akwinu i historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Instytutu Katolickiego w Tuluzie. Jego publikacje koncentrują się na historii tradycji tomistycznej, szczególnie współcześnie.