NIEDOSTĘPNY

Osoby zainteresowane numerem w wersji elektronicznej prosimy o kontakt: redakcja@christianitas.org

 
  1.  List do Czytelników [Redaktor naczelny i Wydawca o trudnościach finansowych „Christianitas”. s. II] Paweł Milcarek: Na Zachodzie wiele zmian [Artykuł wstępny. Rola Ameryki Busha. Stosunek tradycjonalistów katolickich do obecności amerykańskiej i zderzenia Zachód-islam. ss. 3-10]
  3. Polski europroblem [Wstęp odredakcyjny do bloku głównego tematu numeru. s. 17]
  Marek Jurek, Bogusław Kiernicki, Paweł Milcarek: Polska w Unii. O konieczności obrony czynnej [Po referendum ws. akcesji Polski do UE. Rekapitulacja stanowiska „Christianitas”. Konsekwencje nauczania Jana Pawła II. ss. 18-20]
  Europa ideologów przeciw Europie zasad – Rozmowa z arcybiskupem Józefem Michalikiem, metropolitą przemyskim obrządku łacińskiego. Polska w UE. Szanse i zagrożenia. [ss. 21-25]
  Paweł Milcarek: Do Unii „non possumus” [Argumenty z „fizyki społecznej”. Argumenty z „metafizyki” ładu Bożego. Tolerancja normalności – to za mało! ss. 26-29]
  Mam obowiązek powiedzieć „nie” – Rozmowa z Markiem Jurkiem (Paweł Milcarek) [Argumenty za i przeciw integracji. Stanowisko konserwatywne na tle stanowisk głównych partiii w Polsce. ss. 30-39]
  8. W Unii znajdziemy sojuszników – Wywiad zKazimierzem M. Ujazdowskim (Paweł Milcarek, Konrad Szymański) [Unioentuzjaści i uniosceptycy na prawicy. ss. 40-49]
  9. Unia zabierze Police suwerenność – Rozmowa z Janem Łopuszańskim (Paweł Milcarek) [UE jako struktura grzechu. Konieczność odrzucenia integracji. ss. 50-62]
  Konrad Szymański: Votum separatum: Zagłosuję za Polską w UE [Głos odrębny współpracownika „Christianitas”. Interes narodowy. Powołanie chrześcijańskie. ss. 63-66]
  Mnich z Fontgombault: Źródła i kierunki ruchu liturgicznego, tłum. Paweł Milcarek [Definicja ruchu liturgicznego. Cztery defekty. ss. 67-79]
  George Weigel: Moralna przejrzystość w czasie wojny, tłum. Janusz Ruszkowski [Aktualizacja klasycznej nauki moralnej o warunkach wojny sprawiedliwej. ss. 81-96]
  Josef Seifert: Filozofia, człowiek – i ewolucja, tłum. Jakub Ignatiuk [Wykład z rzymskiego Jubileuszu Świata Nauki. Filozoficzne zakwestionowania teorii ewolucji. ss. 97-141]
  Wojciech Falarski: Inishmurray [Wędrówki po Irlandii monastycznej. ss. 143-160]
  O. Łukasz [Karpiński] od N. M. P. Łaskawej z Krzeszowa, SP: W Domu Łaski Matki Bożej [Sanktuarium w Krzeszowie. ss. 161-167]
  Janusz Kotański: Barok w Krzeszowie [Wiersz. s. 169]
  Jacek Kurek: Religijne dziedzictwo sarmatyzmu [Sarmatyzm jako podstawowa kategoria polskiej kultury. ss. 171-178]
  Maciej Ruczaj: Poeta i Krzyż [Sylwetka czeskiego poety Jana Zahradnička (1905-1960). ss. 179-193]
  Ks. Jan Sochoń: W kościele. Na marginesie. Inna droga [Wiersze. ss. 194-196]
  Jolanta Maj: Dwie Zofie [Zofia Czarnecka i Zofia Sokołowska – dwie polskie mistyczki z okresu dwudziestolecia międzywojennego. ss. 197-210]
  Hanna Karaś: Eksplozja magii. Współczesny okultyzm i ezoteryka komercyjna w Polsce [Przenikanie ezoteryki do oficjalnego świata usług. ss. 211-222]
  Piotr Libicki: Architektura sakralna w XX wieku [Architektura powszechna. Architektura w Polsce. ss. 223-238]
  O. Francis Bethel OSB: Łowca dusz na uniwersytecie. John Senior (1923-1999) [Sylwetka amerykańskiego myśliciela i wychowawcy, sprawcy fali nawróceń wśród studentów na Uniwersytecie w Kansas. ss. 239-250]
  Wojciech Jajdelski: Odwaga samodzielnego myślenia. Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe (1919-2001) [Sylwetka angielskiej filozofki z Oksfordu. ss. 251-262]
  25. Między „modernity” a pięknemRozmowa z dr Tracey Rowland (Maria Środoń), tłum. Maria Środoń [O wyzwaniach nowoczesności z dyrektorką Instytutu Podyplomowych Studiów nad Rodziną w Melbourne. ss. 263-270]
  Kronika Ecclesia Dei afflicta, opr. nk [ss. 271-272]
  Dokument: „Kongregacja jest zaniepokojona...”, tłum. Piotr Kaznowski [Dwa listy Kongregacji Kultu Bożego z 2002, przypominające o obowiązku udzielania Komunii wiernym przystępującym do niej na klęcząco. ss. 273-275]
  Kard. Dario Castrillon Hoyos: Homilia w Bazylice Santa Maria Maggiore, tłum. Paweł Milcarek [Homilia przewodniczącego Papieskiej Komisji Ecclesia Dei w trakcie Mszy św. 24 05 2003. ss. 276-279]
  Archiwum: Marek Jurek: Rzym, tradycjonaliści i sprawa abp. Lefebvre'a [Przypomnienie artykułu opublikowanego w tygodniku „Ład” (nr 50/219 z 11 12 1988). ss. 280-284]
  Piotr Semka: Richelieu, czyli “Grandeur de France” [Wystawa Richelieu – sztuka, władza i polityka, Wallraf Museum w Kolonii, 2003. ss. 285-295]
  Piotr Kaznowski: Odtrutka dla postmodernistów [Rec.: Roger Scruton, Przewodnik po filozofii dla inteligentnych, Warszawa 2002. ss. 297-298]
  Lech Szyndler: Modlić się z Kościołem [Rec.: S. Maria Renata od Chrystusa, Sentire cum Ecclesia (Szkice liturgiczne), Warszawa 2002. ss. 298-299]
  Grzegorz Kucharczyk: Bratanki pokłócone [Rec.: Marian Zdziechowski, Węgry i dookoła Węgier, Warszawa 2001. ss. 300-301]
  Jakub Ignatiuk: Im gorzej, tym lepiej, czyli romantyzm katakumb [Rec.: Martin Abram, Quo vadis. Trzecie tysiąclecie, Warszawa 2002. ss. 301-304]
  Filip Lajszczak: Wzór posoborowego Superksiędza [Rec.: Jan Grzegorczyk, Adieu. Przypadki księdza Grosera, Poznań 2003. ss. 304-305]
  Społeczny obowiązek religijny i wolność religijna – Wywiad z o. Basile Valuet OSB, tłum. Paweł Milcarek [„L’homme nouveau”, nr 1289, 3 11 2002. ss. 307-311]
  O. Brian Harrison OS: Hamowanie rewolucji liturgicznej? Refleksje o Mszale Trzeciego Tysiąclecia, tłum. Tomasz Glanz [„Latin Mass”, jesień 2002. ss. 311-318]
  Leonardo Przybysz: W sprawie TFP [List czytelnika dot.: Jakub Ignatiuk, Sprawa Campos, „Christianitas”, nr 11/12. Rola Towarzystwa Obrony Tradycji, Rodziny i Własności. ss. 319-321]
  [ramka] Polska służba Boża [Władysław St. Reymont, Chłopi.]
   

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką plików cookies. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Zamknij