okładka
DOSTĘPNY

Nr 90, RP 2022

Manifest literatury w czasach odrealnienia

Spis treści

1

Redakcja

3

Spis treści

 

wiersz

5

Joyce Kilmer

Mieszkaniec świata

 

manifest literacki

8

Michał Gołębiowski

Literatura jako kontemplowanie rzeczywistości. Manifest

18

Joseph Pearce

Dlaczego każdy katolik powinien znać literaturę?

22

Joseph Pearce

O czytaniu dobrych i złych książek

 

powieść

25

Michał Gołębiowski

Gałęzie [fragment]

 

studia

31

Justyna Melonowska

Maria, czyli Marta. Problem ortodoksji katolickiej około Vaticanum II

 

duchowość

68

Dom Paul Delatte OSB

Komentarz do Reguły: Rozdział XXIX. Czy przyjmować ponownie braci, którzy wystąpili z klasztoru

72

Dom Paul Delatte OSB

Komentarz do Reguły: Rozdział XXX. Jak należy karać młodszych chłopców

74

Dom Paul Delatte OSB

Komentarz do Reguły: Rozdział XXXI. Jaki powinien być szafarz klasztorny

88

Michał Gołębiowski

Plecami do Tagasty. Rozważania augustyńskie

 

notatnik dysydenta

92

Marek Jurek

Reforma reformy – zakazana i nakazana

 

po katolickich śladach

96

Paweł Grad

Po katolickich śladach (5): Alasdair MacIntyre

105

Paweł Grad

Po katolickich śladach (6): Peter Thomas Geach

 

szkice

112

Antonina Karpowicz-Zbińkowska

Miejsce muzyki wśród sztuk wyzwolonych

125

Stanisław Artymowski

Zerwana łączność

 

hyperteksty

156

Paweł Beyga

Czy Bielmo Marcina Gutowskiego to reportaż teologiczny?

168

Michał Gołębiowski

Między osobą, maską i literaturą na scenie

172

Tomasz Rowiński

Wciąż zapomniany

175

O autorach