okładka
NIEDOSTĘPNY

Nr 89, RP 2022

Sprawiedliwa wojna

Spis treści

1

Redakcja

3

Spis treści

 

wiersz

6

Joyce Kilmer

Drzewa

 

wojna na Ukrainie

9

Paweł Milcarek, Tomasz Rowiński

Sprawiedliwość, suwerenność, naród

18

Marek Jurek, Tomasz Rowiński

Determinacja bez egzaltacji

24

Tomasz Rowiński

Pułapka “realizmu”. Uwagi o odpowiedzialności politycznej za wojnę na Ukrainie

 

studia

33

Ks. Wojciech Muller

Krew kapłana – męczennika Stanisława Streicha w świetle artykułów prasowych

 

po katolickich śladach

55

Paweł Grad

Po katolickich śladach (1): Wprowadzenie

60

Paweł Grad

Po katolickich śladach (2): Reginald Garrigou-Lagrange O.P.

68

Paweł Grad

Po katolickich śladach (3): Robert Spaemann

75

Paweł Grad

Po katolickich śladach (4): Gertrude Elisabeth Margaret Anscombe

 

duchowość

85

Dom Paul Delatte OSB

Komentarz do Reguły: Rozdział XXVI. O tych, którzy samowolnie podchodzą do ekskomunikowanych

87

Dom Paul Delatte OSB

Komentarz do Reguły: Rozdział XXVII. Jak opat powinien się troszczyć o ekskomunikowanych

93

Dom Paul Delatte OSB

Komentarz do Reguły: Rozdział XXVIII. O tych, którzy nie chcą się poprawić mimo częstych napomnień

 

wspomnienia

97

Paweł Milcarek

Zmarł Ojciec Huculak

99

Paweł Milcarek

Profesor

 

szkice

106

Paweł Milcarek

Czy polska filozofia potrafi być ancilla theologiae politicae?

117

Michał Gołębiowski

„Przeminie jak kwiat wśród zieleni”, czyli kontrkultura nie usprawiedliwia

122

Antonina Karpowicz-Zbińkowska

Zawiesiliśmy nasze harfy

133

Juliusz Gałkowski

Ku teologii sztuk plastycznych

138

Michał Gołębiowski

Drogi, ścieżki, podmuchy, czyli słowo o marksizmie, kontrkulturze i katolicyzmie

144

Filip Łajszczak

Papiestwo przyszłości - narzędzia na czas kryzysu

 

hyperteksty

149

Karolina Staszak

W sprawie malowania katolicyzmu od nowa. Apel o powagę

156

Piotr Chrzanowski

Pouczeni przez Ducha Świętego

158

Michał Gołębiowski

Chrześcijanin i Godard

 

polemika

161

Piotr P. Ulrich

Mszał Piusa V i niektóre doktryny jego adwersarzy

175

O autorach