okładka
DOSTĘPNY

Nr 87-88, RP 2022

Tradycja & postpapiestwo

Spis treści

1

Redakcja

3

Spis treści

 

hymny

7

Dom Francois La Bannier OSB

Hymn o świętym Augustynie z Canterbury

12

Paweł Milcarek

Problem katolicyzmu jezuickiego

 

postpapiestwo/tradycja

26

Tomasz Rowiński

Postpapiestwo; Piotrze, dokąd idziesz?

61

Tomasz Dekert

Tradycja, papiestwo i reforma liturgii. Problematyzacja tradycji w Kościele katolickim a dialog z prawosławiem

93

Justyna Melonowska

Papież. Przywódca. Wzór?

 

wojna na Ukrainie

115

Adam Cebula

Pacyfizm papieża Franciszka. Konieczna polska odpowiedź

124

Powrót do starych błędów. Uwagi o stosunku Papieża Franciszka i Stolicy Apostolskiej do wojny na Ukrainie

133

Marek Jurek

Antyliberalne zaślepienie przeciw prawom narodów

137

Paweł Milcarek

Królowie Podziemi

140

Tomasz Rowiński

Co po wojnie? Szanse i zagrożenia dla Polski

 

studia

145

Epikureizm i neoepikureizm: Od apolityczności do polityki hedonizmu

 

duchowość

187

Ks. Karol Rawicz Kostro

Liturgia - Nobilis Pulchritudo

194

Dom Paul Delatte OSB

Komentarz do Reguły: Rozdział XXIII. O ekskomunice za winy

201

Dom Paul Delatte OSB

Komentarz do Reguł: Rozdział XXIV. W jaki sposób należy ekskomunikować winnych

205

Dom Paul Delatte OSB

Komentarz do Reguły: Rozdział XXV. O cięższych wykroczeniach

 

szkice

208

Justyna Melonowska

Walki duchowe i nieduchowe

217

Michał Gołębiowski

Twarz, czyli kontrkultura, realność i katolicyzm

222

Tomasz Rowiński

Ludomania czy zemsta inteligenta?

 

hyperteksty

233

Paweł Milcarek

O dwóch dokumentach liturgicznych

235

Piotr Chrzanowski

Gorejący nadzieją, wiarą i miłością

238

Monika Grądzka-Holvoote

Stracone złudzenia

241

Piotr Chrzanowski

Służba Boża Stacha Połanieckiego

244

Gilmar Siqueira

O marnowaniu życia

248

Piotr Chrzanowski

O "Miniaturach rzymskich" Juliusza Gałkowskiego

250

Antonina Karpowicz-Zbińkowska

Wokół filmu Grzegorza Brauna "Luter i rewolucja protestancka"

255

O autorach