okładka
NIEDOSTĘPNY

Nr 86, RP 2021

Kim jest "dobry Samarytanin"?

Spis treści

1

Redakcja

3

Spis treści

 

hymny

5

św. Piotr Czcigodny

Hymn na przeniesienie relikwii Ojca naszego św. Benedykta

11

Tomasz Rowiński

Kryzys na granicy. Polityka i moralność

 

Kościół i pokusa humanitaryzmu

17

Pierre Manent

Chrześcijaństwo wobec religii ludzkości

24

Pierre Manent

Kim jest "miłosierny Samarytanin"?

31

Justyna Melonowska

Czemu nie nazywam Cię dobrym? O niebezpieczeństwach pragnienia posiadania pewnej zasługi

50

Cezary Kościelniak

Czy Tyber wpływa do Moskwy? Zwrot Watykanu w polityce wschodniej na progu epoki nowego „koncertu mocarstw”

 

duchowość

67

Dom Paul Delatte OSB

Komentarz do Reguły: Rozdział XXII. Jak powinni spać mnisi

74

Jerzy Rzekuń

„Dobrze, że tu jesteśmy” (Mk 9,5)

77

Tomasz Rowiński

Analiza zasad synodu o synodalności

 

studia

102

Paweł Beyga

Bajka o (nie)szczęśliwym Janku. Teologiczne spojrzenie na człowieka oczami Josepha Ratzingera

 

szkice

115

Wspomnienia z czasów "Ecclesia Dei"

138

Artur Górecki

Katechetyczne manowce: „Katecheza przeżyciowa”

147

Paweł Milcarek

Liturgia mądrzejsza niż Ksiądz Biskup

151

Piotr P. Ulrich

Kultu Starego Przymierza - reminiscencje w rycie rzymskim

 

hyperteksty

158

Tomasz Dekert

Nowy Doktor Kościoła albo czy Papież Franciszek wie, co robi?

163

Tadeusz Matuszkiewicz

Gehlenowska krytyka hipermoralizmu

168

Karolina Staszak

Dekonstrukcja krzyża. „Nowa ikonografia”, czyli znak braku nadziei