Kościół czyli Stowarzyszenie chwały Bożej

Dom Prosper Guéranger OSB

Christianitas

Dom Prosper Guéranger OSB (1805-1875), mnich benedyktyński, pierwszy opat (1837-1875) odnowionego po rewolucji francuskiej opactwa św. Piotra w Solesmes (Francja). Przyczynił się do restauracji monastycyzmu we Francji oraz szerzenia pobożności liturgicznej.

Kościół czyli Stowarzyszenie chwały Bożej

Poniższy tekst jest ostatnim utworem Dom Guérangera, znanego odnowiciela benedyktynów we Francji, wybitnego liturgisty (uznawanego za ojca tzw. „ruchu liturgicznego”) i osobistości zasłużonej w obronie ortodoksji katolickiej przed liberalizmem. Opat Solesmes, którego ojcowska uwaga i troska musiała być z oczywistych względów skoncentrowana przede wszystkim na jego mnichach, pod koniec swego pracowitego życia zaczął przemyśliwać nad tym, w jaki sposób promieniowanie solidnej duchowości monastycznej mogłoby objąć swym wpływem także osoby spoza klauzury, a nawet żyjące w samym środku spraw doczesnych – „w świecie”. Efektem było odtworzenie w nowej formie instytucji tzw. oblatów świeckich, a więc osób, które czując się pociągnięte przez Regułę św. Benedykta wiążą się duchowo z którymś klasztorem benedyktyńskim, aby uczestniczyć po swojemu w jego życiu i zasługach, kształtując swe życie pod natchnieniem ducha monastycznego. Właśnie dla potrzeb tych osób, garnących się coraz liczniej do Dom Guérangera i jego Solesmes, została zredagowana książeczka L'Eglise ou la société de la louange divine, której pierwsze wydanie ukazało się w 1875 roku. Znajdujemy tu, wyłożone w sposób bardzo prosty, podstawowe myśli na temat „Stowarzyszenia”, którego istotę stanowi osobista więź konkretnych osób świeckich, także kapłanów diecezjalnych,  z wybraną przez nich rodziną mniszą. Wypada jeszcze zaznaczyć, że poczynając od wydania drugiego z 1885 roku (a więc już po śmierci autora) do tekstu dodawano jeszcze fragment encykliki papieża Leona XIII Immortale Dei, dotyczący niezwykle aktualnego – wtedy i dziś – problemu obowiązków katolików, nie tylko w życiu prywatnym, lecz i w dziedzinie publicznej.

 

Paweł Milcarek