Wielkość i trudności posłuszeństwa zakonnego

Ks. Louis-Marie de Blignières

Christianitas

O. Louis-Marie de Blignières (1949), doktor filozofii, założyciel Bractwa Świętego Wincentego Ferrera.

Wielkość i trudności posłuszeństwa zakonnego

Wydaje się, że w tym wielokrotnie już opisanym procesie istotną rolę odegrało (częściowo słuszne) odrzucenie pojęcia „ślepego posłuszeństwa”. Podkreślanie przez autorów duchowych doby kontrreformacji i klasycyzmu roli władzy, pojmowanej w kategoriach epifanii Boskości (o czym świadczą niektóre fragmenty z wielkiego Bossueta na temat prawa królów), pewien woluntaryzm w sferze moralności oraz dominacja ascezy w duchowości – przy jednoczesnym kształtowaniu myślenia o prawie jako wyrazie czystej woli prawodawcy – z czasem doprowadziły do utożsamienia posłuszeństwa ze zwykłym poddaństwem.