Ren wpada do Tybru. Historia Soboru Watykańskiego II

O. Ralph M. Wiltgen SVD

Akwilon/Biblioteka Christianitas (biała seria), 2001

Biblioteka Christianitas (seria biała), 2001

Ren wpada do Tybru. Historia Soboru Watykańskiego II

Książkę o. Wiltgena trzeba więc przeczytać, bo jest ona ważnym głosem w toczącym się sporze o interpretację dzieła Vaticanum II. Obala szereg mitów, narosłych wokół tego ważnego wydarzenia z historii Kościoła katolickiego. Jest szczególnie ważna dla polskiego czytelnika. To bowiem w Polsce, znajdującej się obecnie z całym światem na przełomie wieków, spór o Sobór Watykański II nie jest tylko sporem o przeszłość Kościoła. Jest sporem o Jego przyszłość.

(Grzegorz Kucharczyk, ze wstępu)