Jerzy Popiełuszko. Kapłan miłości

Paweł Milcarek

Demart, 2014

Książka do nabycia na stronie Wydawcy.

Jerzy Popiełuszko. Kapłan miłości

Od zamordowania Księdza Jerzego minęło już 30 lat. Okoliczności mordu nadal nie zostały wyjaśnione do końca. Główni sprawcy nie zostali osądzeni, bezpośredni wykonawcy zbrodni dość szybko wyszli z więzień. Ale… Ksiądz Jerzy odniósł wielkie zwycięstwo! Pozostał z nami, pozostał w naszych sercach, pozostały Jego słowa, Jego nauka, Jego Dzieło.

 

Ksiądz Jerzy został wyniesiony na ołtarze. Właśnie rozpoczął się Jego proces kanonizacyjny.

Celem tej książki jest pokazanie drogi, która do tego doprowadziła. Nie jest to kolejna biografia, ale próba przybliżenia atmosfery i dziedzictwa, z których kształtowała się osobowość charyzmatycznego kapłana: domu i rodziny, wpływu autorytetów Prymasa Tysiąclecia i świętego Jana Pawła II. To zarys dokonań duszpasterskich sprzed oraz z okresu stanu wojennego. To obraz zaangażowania duchownego odpowiadającego na potrzeby tamtych czasów poprzez duszpasterstwo pielęgniarek, akademickie, świata pracy, wsparcie dla wszystkich, którzy marzyli o wolnej Ojczyźnie… Msze za Ojczyznę to wielki, ale jeden z wielu znaków rozpoznawczych kapłaństwa Jerzego Popiełuszki.

 

Podstawowym modułem książki-albumu jest korelacja: ilustracja, jej podpis i komentarz. Materiał tekstowy jest zawsze starannie przemyślny i częstokroć wzbogacany wyjątkami z tekstów archiwalnych (wypowiedziami ks. Popiełuszki, jego matki, innymi świadectwami lub dokumentami), cytatami z Pisma Świętego czy poezją. Wiersze zostały wybrane spośród tych, które według zamysłu Księdza Jerzego były recytowane w czasie Mszy za Ojczyznę.

 

Album został uznany za Książkę Stycznia 2015 przez redakcję magazynu telewizyjnego o książkach historycznych „Ex Libris”.