Od istoty do istnienia. Tworzenie się metafizyki egzystencjalnej wewnątrz łacińskiej tradycji filozofii chrześcijańskiej

Paweł Milcarek

Fundacja Świętego Benedykta, 2008

Książkę można nabyć u Wydawcy.

Od istoty do istnienia. Tworzenie się metafizyki egzystencjalnej wewnątrz łacińskiej tradycji filozofii chrześcijańskiej

Jest to książka o drodze, którą przebyli filozofowie chrześcijańscy świata łacińskiego od przejmowanej z antyku koncepcji bytu skoncentrowanej na istocie (lub wręcz zredukowanej do badania "czym jest") - do formułowanej przez nich stopniowo teorii pełniejszej, której szczytem stało się odkrycie, iż u podstaw każdej rzeczy znajduje się akt istnienia, jej właściwy actus primus. Jest to zatem książka o pewnej drodze myślowej - ale i o odwadze jej wędrowców. O tej odwadze myśli, która pozwala wyjść poza "jasne i wyraźne" opłotki sprawdzonych pojęć i udać się w poszukiwaniu nowego świata, co najmniej tak samo rzeczywistego jak ten już dobrze nam znany.

 

(Poszczególne rozdziały książki można znaleźć na portalu academia.edu.pl