Teoria ciała ludzkiego. W pismach św. Tomasza z Akwinu

Paweł Milcarek

Wydawnictwo Adam, Warszawa 1994

Książka dostępna tylko na rynku antykwarycznym.

Teoria ciała ludzkiego. W pismach św. Tomasza z Akwinu

Książka Pawła Milcarka to przejrzysty, uporządkowany wykład zawartej w tekstach św. Tomasza teorii ciała ludzkiego. Jest to zarazem zespół wnikliwych analiz, starannie udokumentowanych i scalonych w obraz bogato zarysowanego problemu. Jest to ponadto tekst, napisany niezwykle poprawnym i pieknym językiem. Praca ujawnia dobry warsztat badawczy historyka filozofii, wnikliwe myślenie metafizyka, zorientowanego w antropologii filozoficznej. Ta praca to zarazem przekonujące studium i prezentacja jakby na nowo odkrytej i mało dotąd znanej, a przecież często studiowanej myśli św. Tomasza. To zarazem hołd złożony tej myśli.

prof. Mieczysław Gogacz