Musica Divina. Na czym polega boskość muzyki?

Tomasz Dekert

Fundacja InCanto, 2019

Książka do nabycia w księgarni internetowej Wydawcy.

Musica Divina. Na czym polega boskość muzyki?

Nazwać tę publikację Książką programową, to zdecydowanie za mało, ponieważ znalazły się w niej nie tylko informacje dotyczące poszczególnych koncertów, ale też potraktowaliśmy ją jak przestrzeń do podjęcia refleksji i dyskusji wokół idei festiwalu Musica Divina i misji Fundacji, czyli tożsamości, charakteru i miejsca muzyki liturgicznej i sakralnej. Czym jest musica divina? Na czym polega jej związek z boskością?Jak ów związek zaznacza się na naszym, ludzkim poziomie? Stąd także pomysł, aby konkretny temat centralny festiwalu, w tym wypadku Księga Psalmów, również znalazł swój wymiar intelektualny.

Te dwa poziomy przełożyły się w sposób naturalny na dwie części niniejszej książki. Jako całość, poza materiałami ściśle festiwalowymi, ma ona charakter miscellanea – niewielkiego zbioru artykułów i esejów spojonych wspomnianymi dwoma tematami. W pierwszej części poszczególni autorzy starają się z różnych stron naświetlić, a czasem sproblematyzować, kwestię sakralnego charakteru muzyki, zagadnień związanych z jej tożsamością, sposobami jej rozumienia i przeżywania. W drugiej przyglądają się psalmom – najważniejszemu chyba w kulturach biblijnych zbiorowi pieśni, którego dokonywane przez wieki muzyczne opracowywanie stanowiło jedną z głównych kanw tradycji muzyki liturgicznej.

 

---------------------------

 

W zbiorowej publikacji pod redakcją Tomasza Dekerta znalazły się następujące eseje:

Tomasz Dekert: Czym jest muzyka sakralna? Teorie sacrum a muzyka
Błażej Matusiak OP: Śpiew Adama, śpiew sakralny
Antonina Karpowicz-Zbińkowska: Katolickie rozumienie sacrum i profanum w muzyce kościelnej
Mateusz Borkowski: W poszukiwaniu sacrum w muzyce. Wczoraj i dziś
Magdalena Zubrzycka: Muzyka jako boski język w myśli Hansa Ursa von Balthasara
Mateusz Czarnecki: O śpiewnie nieliturgicznym podczas mszy
Łukasz Popko OP: Księga Chwał
Michał Wilk: Psałterz i Psalm 151
Björn Schmelzer: Psalmy pokutne Orlanda di Lasso
Jan Kiełbasa: Człowiek jeszcze w drodze: wędrowiec, uciekinier, pielgrzym. Glosa do Augustyńskiego objaśnienia psalmów