Ren wpada do Tybru. Historia Soboru Watykańskiego II

O. Ralph M. Wiltgen SVD

Biblioteka Christianitas (biała seria), 2001

Książka niedostępna.

Ren wpada do Tybru. Historia Soboru Watykańskiego II

Książkę o. Wiltgena trzeba więc przeczytać, bo jest ona ważnym głosem w toczącym się sporze o interpretację dzieła Vaticanum II. Obala szereg mitów, narosłych wokół tego ważnego wydarzenia z historii Kościoła katolickiego. Jest szczególnie ważna dla polskiego czytelnika. To bowiem w Polsce, znajdującej się obecnie z całym światem na przełomie wieków, spór o Sobór Watykański II nie jest tylko sporem o przeszłość Kościoła. Jest sporem o Jego przyszłość.

(Grzegorz Kucharczyk, ze wstępu)