Sakramenty w starszej formie rytu rzymskiego. Krótkie objaśnienia obrzędów (seria)

Paweł Milcarek

Wydawnictwo Dębogóra, 2017

Komplet książek z objaśnieniami obrzędów sakramentów świętych w starszej formie do nabycia na stronie Wydawcy.

Sakramenty w starszej formie rytu rzymskiego. Krótkie objaśnienia obrzędów (seria)

Krótkie objaśnienie obrzędów Chrztu, Pokuty, Komunii świętej i Bierzmowania w starszej formie rytu rzymskiego.

Zgodnie z zarządzeniem papieskim wyrażonym w motu proprio Benedykta XVI Summorum Pontificum Kościół obrządku rzymskiego sprawuje obecnie swe sakramenty w dwóch formach: „zwyczajnej” i „nadzwyczajnej”. Ta druga – nazywana także „formą starszą”, a potocznie „liturgią trydencką” – to postać tradycyjnej liturgii rzymskiej skodyfikowana w księgach liturgicznych obowiązujących w roku 1962, czyli przed reformami przeprowadzonymi po Soborze Watykańskim II.

Książeczki zawierają omówienie obrzędów w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego oraz przedstawienie zmian wprowadzonych w formie zwyczajnej po Soborze Watykańskim II. Bardzo ważne są rozdziały porównujące oba ryty i ukazujące ciągłą atrakcyjność formy starszej rytu rzymskiego. Częścią integralną książeczek jest pełny dwujęzyczny (łaciński i polski) tekst obrzędu w formie nadzwyczajnej. Teksty przedstawione są zgodnie ze zwyczajem ksiąg liturgicznych w wersji z czerwonymi rubrykami.