Mieczysław Gogacz

Mieczysław Gogacz

 

(1926-2022), filozof, znawca ascetyki i mistyki katolickiej. Mieszka w Warszawie. Requiescat in pace!