Dom Gérard Calvet OSB

 

(1927-2008), mnich benedyktyński, założyciel opactwa Świętej Magdaleny w Le Barroux. Requiescat in pace!