John Delavau Bryant

John Delavau Bryant

 

(1811-1877), był katolickim poeta amerykańskim, urodzonym jako syn pastora protestanckiego. Kształcił się w zakresie teologii episkopanej, zaś w wieku 31 lat zmienił wyznanie na katolickie. Pracował jako lekarz. Był też wydawcą pisma Catholic Herald. Requiescat in pace!