Joanna Gorecka-Kalita

 

Jest profesorem literatury francuskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.