Adam Cebula

Adam Cebula

 

(1973), doktor filozofii, anglista.Jego zainteresowania badawcze obejmują metaetykę, filozofię polityczną i filozofię prawa.Od kilku lat skupia się na zagadnieniach związanych z etyką wojny.