Atanazy Maria Wojtal

 

(1991), misjonarz, rekolekcjonista.