Anna Loba

 

Jest profesorem w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.