Gerard Manley Hopkins

 

(1844-1889), angielski poeta i filolog klasyczny, jezuita. Początkowo działacz anglikański i członek Ruchu Oksfordzkiego. W 1866 roku pod wpływem Johna Henry'ego Newmana przeszedł na katolicyzm, a następnie przyjął święcenia kapłańskie. Uważany jest za najwybitniejszego poetę religijnego epoki wiktoriańskiej; jego utwory wywarły znaczący wpływ na twórców takich jak T. S. Eliot, Dylan Thomas czy W. H. Auden. Requiescat in pace!