O. Wawrzyniec Maria Waszkiewcz

 

(1985), polski kapłan posługujący na Słowacji jako misjonarz.