Michał Podniesiński

Michał Podniesiński

 

(1985), absolwent i doktor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia w Instytucie Filozofii oraz Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor książki „Prawda i władza. Myśli Michela Foucaulta w latach 1956-1977”. Autor artykułów naukowych w takich czasopismach jak: „Kwartalnik filozoficzny”, „Politeja”, „Civitas”, „Dialogi polityczne”, „Łódzkie studia teologiczne” oraz w wielu innych zbiorach tekstów naukowych. Obecnie współwłaściciel i zarządzający w firmie EIDOS Niezależni Doradcy Energetyczni. Założyciel i członek Stowarzyszenia Przymierze Przedsiębiorców.