Cezary Kościelniak

 

(1976), prof. UAM dr hab., filozof, kulturoznawca, zajmuje się tematyką Kościoła w życiu publicznym, kulturowymi uwarunkowaniami uniwersytetu, międzynarodowymi stosunkami kulturowymi, niemiecką kulturą intelektualną. Opublikował m.in. „Nowe krytyki Kościoła” (2010) i „Przemiany idei uniwersytetu” (2019).