Zaraza w Kościele

Agnieszka Łoza i Paweł Beyga

 

Agnieszka Łoza (1986), doktor nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej (PWT Wrocław), autorka tekstów naukowych i popularnonaukowych, interesuje się nowym ateizmem oraz relacjami pomiędzy rozumem i wiarą.

 

Paweł Beyga (1990), doktor nauk teologicznych (teologia dogmatyczna). W 2018 roku obronił pracę doktorską na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu na temat tradycji anglikańskiej w Mszale dla ordynariatów personalnych byłych anglikanów. Interesuje się związkiem liturgii z treścią wiary. Publikował m.in. w „Teologii w Polsce”, „Wrocławskim Przeglądzie Teologicznym” oraz „Studia Europaea Gnesnensia”.