T. S. Eliot

Thomas Stearns Eliot

 

(1888-1965), poeta, dramaturg, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1948). W 1927 konwertował na anglikanizm - związany ruchem anglo-katolickim. Requiescat in pace!