Janusz Kotański

Janusz Kotański

 

(1957), historyk, poeta, publicysta, od 2016 roku Ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej oraz Suwerennym Wojskowym Zakonie Maltańskim. W przeszłości związany m. in. z Instytutem Pamięci Narodowej, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Autor książek historycznych m.in. o Ks. Kardynale Stefanie Wyszyńskim i Błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce.