Pius XI

 

Ambrogio Damiano Achille Ratti (1857-1939), od 1922 r. Papież, wcześniej arcybiskup Mediolanu oraz nuncjusz apostolski w Polsce, autor encyklik skierowanych przeciwko komunizmowi (Divini Redemptoris, 1937), nazizmowi (Mit brennender sorge, 1937) oraz faszyzmowi (Non abiamo bisogno, 1931). Requiescat in pace!