O Floinn

Benedict Ó Floinn

 

Benedict Ó Floinn (1967), jest adwokatem sądowym. Jako konsultant brał udział w pracach nad redakcją książki Michelle Smith de Bruin pt. Transnational Litigation, zaś sam jest autorem książki pt. Practice and Procedure in the Superior Courts (Dublin 2007, 1610 stron), która jest jednym z głównych podręczników objaśniających procedury stosowane w irlandzkim sądownictwie.