Charles de Koninck

 

(1906-1965), belgijsko-kanadyjski filozof i teolog, tomista, związany z Wydziałem Filozoficznym Uniwersytetu Laval w Quebecu, autor głównie prac z zakresu filozofii nauki, filozofii przyrody, filozofii polityki. Requiescat in pace!