Św. Tomasz z Akwinu

 

(1225-1274), doktor Kościoła, filozof i teolog. Ora pro nobis!