John Hunwicke

John Hunwicke

 

(1941) Od 2011 jest księdzem Ordynariatu Personalnego Matki Bożej z Walsingham utworzonego przez papieża Benedykta XVI dla byłych anglikanów.