bp Marc Aillet

 

(1957), biskup francuskiej diecezji Bayonne, Lescar i Oloron, członek kapłańskiej Wspólnoty św. Marcina, doktor teologii, twórca i i uczestnik inicjatyw na rzecz obrony życia.