NIEDOSTĘPNY

Osoby zainteresowane numerem w wersji elektronicznej prosimy o kontakt: redakcja@christianitas.org

3 Paweł Milcarek: Powrót do swego[Znaczenie Jubileuszu Roku 2000: wyzwolenie z niewoli i „powrót do posiadłości swoich przodków”. ss. 3-4]
4 Redakcja „Christianitas": Podziękowania za życzenia świąteczne. [s. 4]
11 Kardynał Joseph Ratzinger: Prawdziwość chrześcijaństwa, tłum. ks. Dariusz J. Olewiński [Autoryzowana wersja wykładu wygłoszonego w listopadzie 1999 na paryskiej Sorbonie w ramach kolokwium 2000 ans apres quoi?. Chrześcijańskie „roszczenie prawdziwości” na tle relatywizmu. ss. 11-23]
27 4. Papieskie drogowskazy dla Polski [Wstęp odredakcyjny do bloku tematu głównego numeru. s. 27]
28 Grzegorz Kucharczyk: Tysiącletnie dziedzictwo (znaczenie tradycji narodowej dla Kościoła w Polsce) [Wykład z Forum „Christianitas”. Nauczanie Jana Pawła II o znaczeniu tradycji narodowej dla rozwoju życia chrześcijańskiego. ss. 28-35]
36 Mieczysław Gogacz: Kościół, świętość i męczeństwo [Wykład z Forum „Christianitas”. Refleksja o papieskim nauczaniu z pielgrzymki 1999 o związku między Kościołem i męczeństwem. ss. 36-38]
40 Paweł Milcarek: Droga do pełnej jedności chrześcijan (doświadczenie polskie) [Wykład z Forum „Christianitas”. Perspektywa wiary. Perspektywa miłości. Perspektywa nadziei. ss. 40-47]
48 Marek Jurek: Nauki dla Trzeciej Rzeczypospolitej [Wykład z Forum „Christianitas”. Wątki dotyczące życia publicznego w nauczaniu Jana Pawła II z pielgrzymki 1999. ss. 48-54]
55 9.Dom Antoine Forgeot OSB: list do uczestników Forum Christianitas, tłum. Paweł Milcarek [List Opata benedyktynów z Fontgombault. Refleksja o konieczności przypominania całego nauczania Jana Pawła II. ss. 55-56]
57 Dossier: Drogowskazy świętości, opr. P[aweł] M[ilcarek] [Polscy święci i błogosławieni kanonizowani lub beatyfikowani przez Jana Pawła II – w świetle jego homilii. ss. 57-116]
117 Ks. Dariusz Olewiński: Katechizm Kościoła Katolickiego: nowość i Tradycja /2/ [Problem ekumenizmu. Kościół a judaizm. Liturgia eucharystyczna. ss. 117-144]
145 O. Louis Bouyer COr: Ołtarz, kapłan i lud, tłum. Paweł Milcarek [Powszechność ustawienia celebransa versus Orientem. Krytyka celebracji „twarzą do ludu”. ss. 145-147]
148 [ramka] In persona Christi, tłum. Paweł Milcarek [Kard. Augustin Mayer, fragment wystąpienia z okazji prezentacji Akt VI Kolokwium CIEL (Rzym, 16 marca 1999). Nadprzyrodzony sens kapłaństwa katolickiego. ss. 148]
149 Marek Robak: Chrześcijaństwo w marszu [Pielgrzymka Chrześcijaństwa Paryż-Chartres. Refleksja przewodnika polskiej Grupy Św. Tomasza z Gorzowa Wlkp. ss. 149-158]
159 Dom Antoine Forgeot OSB: Trzy homilie, tłum. Paweł Milcarek [Homilie Opata z Fontgombault: Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie, Nowy Rok 2000. ss. 159-166]
167 Romuald Piekarski: Cyceron o cnotach politycznych [Rzymskie doświadczenie i tradycja polityczna. Polityczny wymiar virtus. Pojęcie cnoty politycznej. Cyceron a św. Tomasz i tradycja chrześcijańska. ss. 167-183]
185 Grzegorz Kucharczyk: Wielka bitwa o Anglię [Reformacja w Anglii. Powstania katolickie w XVI w. ss. 185-195]
197 Janusz Kotański: Wiersze [tobie aniele. kto nas tak przyjął. nie można kochać. chcesz. z martwych wstają. Jezus otwiera oczy. ss. 197-209]
211 [ramka] Dwa różne style [Andrzej Nowak, Sztuka w zaścianku, „Życie” z 29 listopada 1999. Zestawienie dwóch filmów: Ogniem i mieczem Hoffmana oraz Pan Tadeusz Wajdy. s. 211]
211 Marek Jurek: Pamięć i duch Krucjat [Wokół obchodów 900. rocznicy wyzwolenia Grobu Bożego w Jerozolimie. ss. 211-214]
215 [ramka] Zbrojna pielgrzymka w obronie braci [Depesza agencji ZENIT z 21 lipca 1999. Prof. F. Cardini interpretuje krucjaty. ss. 215-216]
  [ramka] Radość z laicyzacji [Fragment z: Ekumenizm przy grillu – dyskusja redakcyjna, w: Kalendarz ekumeniczny 2000.
216 Tomasz Wituch: Nieświęta wojna przeciw chrześcijaństwu [Sytuacja w Kosowie i Timorze Wschodnim a konfrontacja islamsko-chrześcijańska. ss. 216-220]
220 [ramka] Wierność do krwi [Ks. Stanisław Wyparło, misjonarz z wyspy Flores („Życie” z 20 stycznia 2000). s. 220]
220 [ramka] Trudny dialog z islamem [Abp Giuseppe Germano Bernardini OFMCap. W pisemnej wypowiedzi dla Synodu dla Europy. s. 220]
220 Tomasz Glanz: Głos radykalnej ortodoksji [Catherine Pickstock, After Writing: On the Liturgical Consummation of Philosophy, Oksford 1998. ss. 220-222]
222 [ramka] Mają dość?, tłum. Paweł Milcarek [Tim Padgett, Back to the Latin Mass, “Time Magazine” z 7 czerwca 1999. ss. 222-223]
  [ramka] Żadna telewizja [Wojciech Wencel, Siła liturgii, „POSTygodnik Nowożytny” z 26 listopada 1999.]
223 Włodzimierz Operacz: Sobór czy Po-Sobór? [Omówienie ankiety Co Sobór zmienił w Polsce? („Znak” 5/1999). ss. 223-226]
226 [ramka] Przeciw banalizacji Kościoła, tłum. Paweł Milcarek [Depesza ZENIT z 26 lipca 1999. O eklezjologii kard. Ratzingera. s. 226]
226 [ramka] Suum cuique[O Soborze Watykańskim II z o. prof. Jackiem Salijem OP rozmawia Ewa Czaczkowska, „Gość Niedzielny” 37/1999. W czym abp Lefebvre miał rację. ss. 226-227]
227 A[gnieszka] K[ula]: Dominikańska prowokacja [Dyskusja o stanie liturgii w piśmie Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów („Teofil”               1(9)/1999. ss. 227-230]
230 [ramka] Obrzęd i intencja [Ks. Gianni Baget Bozzo – w liście otwartym do swego biskupa, kard. Tettamanzi („Secolo XIX”, 31 października 1999). Apologia „Mszy tradycyjnej”. s. 230]
230 [ramka] Co młodzież rozumie [Ks. Andrzej Draguła, organizator Przystanku Jezus („Gazeta Wyborcza” z 7 sierpnia 1999). Młodzież nie rozumie chorału, tylko rock. ss. 230-231]
230 P[aweł] M[ilcarek]: Dziennik kardynała Antonellego[Zapiski kard. Ferdinando Antonellego na temat reformy liturgicznej – według: Nicola Giampietro OFMCap, Il Card. Ferdinando Antonelli e gli sviluppi della riforma liturgica dal 1948 al. 1970. ss. 231-233]
233 [ramka] Nie u nas [Waldemar Moszkowski, Zabawa z piekła rodem, „Nasz Dziennik” z 5 października 1999. Msze w klimacie „Wojen gwiezdnych”. s. 233]
233 [ramka] Duchowość liturgiczna [Z powrotem do kontemplacji – rozmowa z prof. Stefanem Swieżawskim („Życie Duchowe” 20 (6) 1999). Przywiązanie do duchowości „prymitywnych”. s. 233]
234 P[aweł] M[ilcarek]: Nowy ruch liturgiczny? [Działalność Centre International d’Etudes Liturgiques. V Kolokwium CIEL w Wersalu, 11-13 11 1999. ss. 234-237]
238 T[omasz] G[lanz]: Bluźnierczy „Dogmat” [Amerykańskie protesty przeciw filmowi Dogme. ss. 238-240]
240 [ramka] Unifikacja, indywidualizm – i nieśmiałość Kościoła [Abp Józef Michalik na temat Synodu Biskupów dla Europy („Niedziela” 46/99). ss. 240-241]
241 P[aweł] M[ilcarek]: Kolorowy fenomen, mgliste idee [Krytycznie o Taizé. ss. 241-242]
242 [ramka] Dlaczego Taizé?[U źródeł wiary („Tygodnik Powszechny” z 16 stycznia 2000). Wypowiedzi bp. Bronisława Dembowskiego, Zbigniewa Nosowskiego i Marcina Przeciszewskiego. ss. 242-243]
243 [ramka] Soft [Mikołaj Kozakiewicz o potrzebie zmodernizowania religii (Jarosław Kurski, Niczego nie przewracał, „Gazeta Wyborcza” z 22 listopada 1999). s. 243]
243 Aneks: Deklaracja kard. Charlesa Journeta: Mglista wieloznaczność [Tekst z „Nova et Vetera”, Genewa, 1975. ss. 243-244]
244 [ramka] Wspólne „jedzenie” [Sebastian Rejak o niezbędności interkomunii (Kalendarz ekumeniczny 2000). s. 244]
244 [ramka] Tarcza i miecz [Ewa Polak-Pałkiewicz, „Zwycięstwo, jeśli przyjdzie…”, „Niedziela” 46/99. s. 244]
245 Paweł Milcarek: W sprawie książki o Neokatechumenacie [Pytania do uczestników Drogi Neoktachumenalnej w związku z książką ks. Enrico Zoffolego Czy „Droga” Neokatechumenalna jest prawowierna? ss. 245]
247 Bernard Dumont: Abstrakcyjne Chrześcijaństwo?, tłum. Jolanta Gruszka [„Catholica”, nr 64, lato 1999. ss. 247-250]
250 [ramka] Czego oni chcą?, tłum. Paweł Milcarek, [Depesza ZENIT z 16 września 1999. Wizje Olivier Clément – ideał globalnego „państwa prawa”. ss. 250-251]
251 [ramka] Kierować naród do Boga, tłum. Paweł Milcarek [Depesza ZENIT z 1 października 1999. Prezydent Nigerii o roli Kościoła. s. 251]
251 [ramka] Religia zinstrumentalizowana [Michael Novak w rozmowie z Ewą Czaczkowską („Rzeczpospolita” z 4 sierpnia 1999). Potrzeba religijnego przebudzenia dla moralnego dobra społeczeństwa. s. 251]
251 Christophe Geffroy: Genealogia francuskiej inteligencji katolickiej, tłum. Paweł Milcarek [„La Nef”, nr 96, lipiec-sierpień 1999. ss. 251-253]
253 [ramka] Uszkodzony tomizm tłum. Paweł Milcarek [Maria Raynaud („Catholica”, zima 1999-2000) – ideologiczna geneza neotomizmu. s. 253]
253 Olivier Drape: Kościół i prawa człowieka, tłum. Paweł Milcarek [„Permanences”, nr 362, czerwiec 1999. ss. 253-256]
256 [ramka] Przeciw prawu o równości religii, tłum. Paweł Milcarek [Depesza ALC z 21 czerwca 1999. Stanowisko Episkopatu Chile wobec ustawy o równości wyznań religijnych. s. 256]
256 [ramka] Fałszywe roszczenia do oddzielenia Kościoła i państwa [Jan Paweł II w liście do kard. Williama Keelera z Baltimore (USA), 20 lutego 1999. s. 256]
257 [ramka] Nie ma pokoju bez Boga [Jan Paweł II do członków włoskiego Komitetu Informacji i Inicjatywy na rzecz Pokoju, 5 marca 1999. s. 257]
257 [ramka] Nie wystarczą obietnice, tłum. Paweł Milcarek [Depesza ZENIT z 22 października 1999. Abp Di Stefani (Argentyna): kandydat na prezydenta powinien na piśmie potwierdzić, że jest przeciw aborcji. s. 257]
257 Brad Wilcox: Wpływająca rzeka, tłum. Tomasz Glanz [„Crisis”, maj 1999. ss. 257-263]
263 [ramka] Odpływający strumień, tłum. Paweł Milcarek, [Depesza ZENIT z 29 marca 1999. Odejścia katolików brazylijskich do wspólnot protestanckich. s. 263]
263 [ramka] Geografia wzrostu, tłum. Paweł Milcarek [Depesza ZENIT z 4 czerwca 1999. Rocznik statystyczny Kościoła. ss. 263-264]
264 [ramka] Czy jest zgoda z luteranami? (na temat „Wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu”) tłum. Paweł Milcarek [Kard. Ratzinger o rozbieżnościach między doktryną Lutra i wiara katolicką („30 Jours” z czerwca-lipca 1999). s. 264]
264 63. Dawny mason średniego szczebla [Rozmowa zMauricem Caillet], tłum. Paweł Milcarek [„Familie Chretienne”, nr 1133, 30 09 1999. ss. 264-266]
266 [ramka] Nic się nie zmieniło, tłum. Paweł Milcarek [„Le Figaro” z 18-19 grudnia 1998. Reakcja biskupa z Autun na wiadomość o przynależności księdza z jego diecezji do masonerii. s. 266]
267 Cyrille d'Aubigny: Masoneria i eutanazja, tłum. Paweł Milcarek [„Permanences”, nr 364, wrzesień 1999. ss. 267-268]
  Xavier Mirabel: Strategia przeciw eutanazji, tłum. Paweł Milcarek
268 [„Permanences”, nr 364, wrzesień 1999. ss. 268-271]
271 [ramka] Mieszanka tolerancji i pychy, tłum. Paweł Milcarek, Depesza ZENIT z 24 lutego 1999. Dr Philippe Scheppens o „religii nauki” domagającej się prawa do eutanazji. s. 271]
272 George Sim Johnston: Kłopotliwa sprawa w Kansas, tłum. Tomasz Glanz [„Crisis”, nr 10, październik 1999. ss. 272-275]
  [ramka] Przypominamy, co mówi Kościół [Wypowiedzi Piusa XII i Jana Pawła II o teorii ewolucji.]
276 Jacques Receveur: Obraz, Kościół i cywilizacja, tłum. Paweł Milcarek [„Permanences”, nr 361, maj 1999. ss. 276-282]
282 [ramka] Zagubiona umiejętność [Dorota Jarecka o wystawie Ars Mitologica, Muzeum Narodowe w Warszawie („Gazeta Wyborcza” z 6 października 1999). s. 282]
282 [ramka] Nowi „święci” i stara ikonografia, tłum. Paweł Milcarek [Depesza ZENIT z 10 grudnia 1999. Figura księżnej Diany w Tate Gallery. ss. 282-283]
283 73. Czy kościoły mają być podobne do teatrów?[Rozmowa z Paolo Porthogesim] (Stefano Maria Paci), tłum. Elżbieta Markowska [„30 Giorni”, nr 10, październik 1999. ss. 283-286]
286 [ramka] Dom Boży, brama niebios…, tłum. Paweł Milcarek [Depesza ZENIT z 2 grudnia 1999. Instrukcja Episkopatu USA o kościołach. s. 286]
287 Loîc Mérian: Ruch liturgiczny, tłum. Paweł Milcarek [„La Nef”, nr 93, kwiecień 1999. ss. 287-289]
289 [ramka] Rachunek sumienia z posoborowej reformy liturgicznej, tłum. Paweł Milcarek [Abp Rembert Weakland OSB, Liturgy and Common Ground, “America” z 20 lutego 1999. ss. 289-290]
290 77. Gdy religia staje się psychologią [Rozmowa z Massimo Borghesim] (Claude Barthe), tłum. Jolanta Gruszka [„Catholica”, nr 64, lato 1999. ss. 290-293]
294 [ramka] Po prostu wierni Bogu, tłum. Paweł Milcarek, [Fragment wywiadu z bp. Rino Fisichella („Avvenire” z 22 października 1999). „Ziarna prawdy” w religiach i pełnia prawdy w chrześcijaństwie. s. 294]
  [ramka] Religia nowego typu, tłum. Paweł Milcarek [Depesza ZENIT z 25 lipca 1999. Nowy przedmiot w szkołach hiszpańskich.]
295 Paolo Mattei: Kłopoty z nadprzyrodzonością, tłum. Paweł Milcarek [„30 Jours”, nr 8, sierpień 1999. ss. 295-296]
296 [ramka] Naśladowanie religii, tłum. Paweł Milcarek [Georges Lukas w wywiadzie dla „Time” z 26 kwietnia 1999. Religia w Gwiezdnych wojnach. s. 296]
296 [ramka] „Moc jest z tobą!”?, tłum. Paweł Milcarek [Jose Castellanos dla ZENIT, 18 lipca 1999. Szkodliwość przesłania religijnego Gwiezdnych wojen. ss. 296-297]
297 O. Louis-Marie de Blignières FSVF: Wspólnota – słowo i rzeczywistość, tłum. Paweł Milcarek [„Nouvelles de la Fraternité Saint Vincent Ferrier”, lato 1999. ss. 297-298]
298 [ramka] Daj Bóg![Licencja na zabijanie – z biskupami Paulem W. Scheele i Johannesem Dyba rozmawia Piotr Semka („Życie” z 11-12 grudnia 1999). „Wszystko wróci do normy”. s. 298]
299 Peter Kreeft: Szatan i Milenium, tłum. Andrzej Haratym[„Crisis”, listopad 1999. ss. 299-300]
300 [ramka] Męczennik nie za wiarę [Depesza KAI z 14 stycznia 2000. Episkopat USA za uznaniem Martina L. Kinga za męczennika. s. 300]
300 [ramka] Cześć dla świętych, uznanie dla pasterzy… tłum. Paweł Milcarek [Depesza ZENIT z 10 grudnia 1999. Sondaż dotyczący najwybitniejszych osobistości katolickich XX wieku. s. 300]
301 [ramka] Racjonalizm i satanizm, tłum. Paweł Milcarek [Depesza ZENIT z 4 sierpnia 1999. Książka egzorcysty, ks. Raula Salvucci. s. 301]
  [ramka] Cud Bożego Narodzenia[“Życie” z 6 stycznia 2000. Przebudzenie po 16 latach śpiączki.]
303 Ks. Dariusz J. Olewiński: Głębia adoracji [Rec.: Fr. Benedict J. Groeschel CFR & James Monti, In the Presence of Our Lord, Huntington 1997. ss. 303-305]
305 Agnieszka Kula: Ciąg dalszy małej drogi [Rec.: Guy Gaucher, Agonia Teresy, Kraków 1999. ss. 305-308]
308 Piotr M. Strojecki OSCD: Roczny próg [Rec.: Duchowość na progu trzeciego tysiąclecia, red. M. Chmielewski,  Lublin 1999. ss. 308-310]
311 Adam Rosłan: Katolicyzm - czyli chrześcijaństwo pełne[Rec.: kard. John Newman, O rozwoju doktryny chrześcijańskiej, Warszawa 1999. ss. 311-315]
315 Lech Szyndler: Kazania arcybiskupa Teodorowicza [Rec.: ks. abp Józef Teodorowicz, Kazania o Bogu i Ojczyźnie, Warszawa 1999. ss. 315-318]
318 Mikołaj Krasnodębski: Prawdziwy dom osób [Rec.: Mieczysław Gogacz, Kościół moim domem, Warszawa 1999. ss. 318-321]
321 Agnieszka Kula: Wciąż aktualne odpowiedzi [Rec.: Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu, Kraków 1999. ss. 321-324]
325 Gustave Thibon: Czy mamy szansę na Chrześcijaństwo [Wstęp do: Dom Gérard Calvet OSB, Jutro Chrześcijaństwa,tłum. Jolanta Gruszka. ss. 325-328]
331 Ks. Michał Janocha: Na marginesie lektury książki Klausa Gambera [Polemika z: ks. Klaus Gamber, Zwróćmy się ku Panu!, Poznań 1998. ss. 331-334]
335 Jan W. Kiszkurno, Istotna poprawka w Katechizmie [List czytelnika w związku z: O. B. Huculak, Teologiczne znaczenie Katechizmu Kościoła, „Christianitas” 1/2. ss. 335-336]
336 Ireneusz Dorożyński, Życzę powodzenia! [List czytelnika z zachętą do kontynuowania wydawania „Christianitas”. s. 336]
339 Redakcja „Christianitas”: Sprostowanie [Sprostowanie pomyłki w podpisie rysunków Jacka Kowalskiego w „Christianitas” 1/2. s. 339]