NIEDOSTĘPNY

Numer do pobrania z zasobów Biblioteki Cyfrowej POLONA po kliknięciu okładki.

 
3 1.Paweł Milcarek: Miłosierdzie w świecie niemiłosiernym [Artykuł wstępny. Przesłanie pielgrzymki Jana Pawła II z 2002 r. ss. 3-5]
6 [ramka] Bardziej miłosierni od Jezusa [Porównanie Dzienniczka św. Faustyny i modlitewnika z nowenną do Miłosierdzia Bożego: słowa „heretycy i odszczepieńcy” zastąpione słowami „bracia odłączeni”. s. 6]
11 Marek Jurek: Wiosna Narodu [Przesłanie papieskie z 2002. Wobec UE. Niedostatki suwerenności. Zjawisko „Samoobrony”. Rok 2005 – przewidywany początek demontażu państwa SLD. Stosunki PiS z LPR. ss. 11-22]
24 4.Wiek XX niedokonany – Saeculum XX imperfectum [Odredakcyjny wstęp do bloku głównego tematu numeru i cyklu składającego się na bilans XX wieku. s. 24]
25 Ks. Dariusz J. Olewiński: Drogi i bezdroża teologii w XX wieku (1) [Przegląd teologii od początku XX w. do końca pontyfikatu Piusa XII. ss. 25-108]
109 Jacek Bartyzel: Katolicka teologia polityczna w XX wieku [Interwencje papieskie. Rysy i pęknięcia. Vaticanum II. Przyczyny kryzysu. ss. 109-143]
145 Ankieta: Bilans XX wieku – Wojciech Wencel, Miguel Ayuso (tłum. Katarzyna Radzikowska), Christophe Geffroy (tłum. Paweł Milcarek) [Co w wieku XX ma największe konsekwencje dla Chrześcijaństwa? ss. 145-152]
153 Grzegorz Kucharczyk: Kulturkampf. Modernizm - hakatyzm – protestantyzm (w 100-lecie śmierci kardynała Ledóchowskiego) [Antykatolicyzm z Niemczech Bismarcka. ss. 153-170]
171 Tracey Rowland: Piękno koniecznie potrzebne, tłum. Maria Środoń [Nierozdzielność formy i treści. Klęska strategii dostosowawczej po Vaticanum II. ss. 171-176]
177 Janusz Kotański: Wiersze[Rozważania poety o klauzurze w kraju środkowoeuropejskim / XXI wiek. Litania sierpniowa. ss. 177-181]
180 Przemysław Dulęba: Do Boga który rozwesela młodość moją [Wiersz. ss. 180-181]
185 Kronika Ecclesia Dei afflicta /opr. nk/ [ss. 185-186]
187 13. Uczestniczymy w Nowej Ewangelizacji – Rozmowa z ks. Arnaud Devillersem, przełożonym generalnym Bractwa Św. Piotra (Paweł Milcarek) [15 lat istnienia Bractwa Św. Piotra. Apostolat Bractwa. ss. 187-190]
191 Konrad Szymański: Jakie Miłosierdzie, jaka Europa [Pielgrzymka Jana Pawła II w 2002. Papieski apel o miłosierdzie. Polska w Europie. ss. 191-192]
193 Zofia Jurek: „Pod ptakiem i niemowlakiem” [Rec.: Humphrey Carpenter, Inklingowie. C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien, Charles Williams i ich przyjaciele, Poznań 1999. ss. 193-194]
194 Izabela Jurek: Nowa twarz poety [Rec.: Joanna Siedlecka, Pan od poezji. O Zbigniewie Herbercie, Warszawa 2002. ss. 194-196]
196 Magdalena Górska: Nie tylko wieczna lampka [Rec.: Janusz Nowiński, Ars Eucharistica. Idee, miejsca i formy towarzyszące przechowywaniu eucharystii w sztuce wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej, Warszawa 2000. ss. 196-200]
200 Grzegorz Kucharczyk: Portret z epoki [Rec.: Jacques-Melchior Villefranche, Pius IX dzieje, życie, epoka, Warszawa 2001. ss. 200-201]
201 Grzegorz Kucharczyk: Biografia Konecznego [Rec.: Piotr Biliński, Feliks Koneczny (1862-1949). Życie i działalność, Warszawa 2001. ss. 201-202]
203 Marian Aleksandrowicz: Potter odczarowany [List czytelnika. Polemika z: Robert Tekieli, Harry Potter – przedszkole okultyzmu, „Christianitas” 11/12. ss. 203-206]
  [ramka] Polska służba Boża [Z mowy żałobnej Stanisława Orzechowskiego na pogrzebie króla Zygmunta Starego (1548). s. III]