NIEDOSTĘPNY

Osoby zainteresowane numerem w wersji elektronicznej prosimy o kontakt: redakcja@christianitas.org

 3

Paweł Milcarek

Zaczynamy. Artykuł wstępny. Wytłumaczenie tytułu pisma: Christianitas, czyli „widzialne chrześcijaństwo”. 

 11

Wstęp odredakcyjny do bloku głównego tematu numeru.

Wiosna tradycji łacińskiej

 12

Papież Jan Paweł II

Wasza obecność u boku Piotra jest szczególnie znacząca

tłum. Paweł Milcarek

Przemówienie Ojca Świętego wygłoszone w Rzymie 26.10.1998r. do uczestników pielgrzymki z okazji dziesięciolecia motu proprio Ecclesia Dei.

15

Kardynał Joseph Ratzinger

Rozproszyć obawy przed dawną liturgią, tłum. Paweł Milcarek Wykład wygłoszony w Rzymie 24.10.1998 do uczestników pielgrzymki z okazji dziesięciolecia motu proprio Ecclesia Dei.

22

Trydent o liturgii.

Msza Piusa V i Msza Pawła VI

33

opr. Paweł Milcarek

Wiosna tradycji łacińskiej,  Dossier. Racje przywiązania do liturgii tradycyjnej i prezentacja wspólnot tradycjonalistycznych.

43

O. Benedykt Huculak OFM

Teologiczne znaczenie Katechizmu [Rola katechezy kościelnej od najdawniejszych czasów. Katecheza i Magisterium. Znaczenie Katechizmu. „Duch Soboru” i zamęt w nauczaniu wiary. Katechizm Kościoła Katolickiego na tle dawnego Katechizmu Rzymskiego.

73

Ks. Dariusz J. Olewiński

Katechizm Kościoła Katolickiego: nowość i Tradycja (1) [Zamysł i cel Katechizmu Kościoła Katolickiego. Recepcja. Pojęcie i rola Tradycji. Definicja Kościoła i wątki eklezjologiczne.]

105

Św. Tomasz z Akwinu

tłum. Paweł Milcarek

O artykułach wiary i sakramentach Kościoła,  [De articulis fidei et sacramentis Ecclesiae].

127

Dom Gérard Calvet OSB

Cztery dobrodziejstwa liturgii, tłum. Paweł Milcarek [1. Boża transcendencja. 2. Pociągająca siła piękna liturgicznego. 3. Zmysł Kościoła. 4. Wychowanie człowieka wewnętrznego].

141

Ks. Martin Lugmayr FSSP

Historia obrzędu Komunii świętej, tłum. Paweł Milcarek [Wykład z II Kolokwium Centre International d’Etudes Liturgiques. Świadectwo Nowego Testamentu. Obrzęd Komunii w dziejach].

165

Aneks: Bp Juan Rodolfo Laise

O sposobie udzielania Komunii w diecezji San Luis w Argentynie, tłum. Paweł Milcarek [List pasterski wyjaśniający powody odmowy wprowadzenia na terenie diecezji Komunii „na rękę”. ]

169

Mieczysław Gogacz, Aktualność św. Teresy od Dzieciątka Jezus [Uwagi o treściach ascetycznych w Dziejach duszy św. Teresy.]

179

Paweł Milcarek, Widok na drabinę [Benedyktyni. Dom Guéranger i Solesmes. Opactwo w Fontgombault.]

190

Dom Antoine Forgeot OSB

Życie ukryte w Bogu, tłum. Paweł Milcarek [Specyfika życia zakonów kontemplacyjnych – w świetle przykładu i nauczania Jana Pawła II.]

197

Artur Andrzejuk

Tomizm o wolności [Dylematy w filozoficznym rozumieniu wolności. Wolność czy rozumność? Wolność czy konieczność? Wolność czy niezależność? Wolność czy miłość?]

205

Lech Szyndler

Obrona ludzkiego intelektu [Uwagi oencyklice Jana Pawła II Fides et ratio.]

213

Marek Jurek

Dłużej milczeć nie można [Nauka Jana Pawła II o obowiązku całkowitego zniesienia ustawy o przerywaniu ciąży – w polemice z rzecznikami „kompromisu życia”. Chrześcijaństwo dzisiaj: adaptacja czy opór?]

223

Adam Rosłan

Czy kara śmierci jest niemoralna? [Tradycyjna doktryna Kościoła o karze śmierci i jej postać w encyklice Jana Pawła II Evangelium vitae.]

229

O. Jacek Woroniecki OP

O ton akcji katolickiej [Przemówienie na Kongresie Katolickim w Warszawie w r. 1921. Umiejętność okazywania miłości. Pogoda ducha. ]

243

Tomasz Wituch

Na progu nowego [Polska na tle Zachodu i świata postkomunistycznego – wobec współczesnych przełomów cywilizacyjnych.]

255 Konfederacja Barska z wielkopolska po Kowalsku. Z Jackiem Kowalskim rozmawia Jolanta Gruszka [O Sarmacji, o Polsce i płycie Konfederacja Barska po Kowalsku.]
271

Agnieszka Kula

Kult i kultura [Rec. Jean Leclercq OSB, Miłość nauki a pragnienie Boga, Tyniec 1997. ]

273

Tadeusz Klimski

Pedagogika realistyczna [Rec. Mieczysław Gogacz, Osoba zadaniem pedagogiki, Warszawa 1997.]

274

Lech Szyndler

Zwróćmy się ku Panu [Rec. Klaus Gamber, Zwróćmy się ku Panu!, Poznań 1998.]

276

Adam Rosłan

Rozprawa z monizmem [Rec. ks. Jan Sochoń, Spór o rozumienie świata, Warszawa 1998.]

281

tłum. Paweł Milcarek

Drogi i bezdroża ruchu liturgicznego. Wywiad z Grégory Solari, wydawcą książki o. Aidana Nicholsa OP  [„La Nef", nr 90, styczeń 1999.]

283

tłum. Paweł Milcarek

Piękno nieoddzielalne od prawdy. Wywiad z Dominique Ponnau, dyrektorem Szkofy Luwru,  [„Famille Chretienne", nr 1102, 25 02 1999.]

284

O. Romanus Cessario OP

Trzy warunki odnowy seminariów, tłum. Tomasz Glanz [„Catholic Dossier”, nr 6, listopad-grudzień 1998.]

286

tłum. Tomasz Glanz

Australijski „łagodny gigant". Wywiad z abp.  Georgem Pellem z Melbourne (John Mallon),  [“Inside the Vatican”, styczeń 1999.]

290

tłum. Tomasz Glanz

O rachunku sumienia przed rokiem 2000. Wywiad z br. L. Justinem CST,  [“Catholic Dossier”, nr 6, listopad-grudzień 1998.]

291

tłum. Paweł Milcarek

Raphaëlle de Neuville, Chrześcijańska doczesność,  [„Permanences”, nr 356-357, listopad-grudzień 1998.]

294

Joël Hautebert

Wielka lekcja francuska, tłum. Paweł Milcarek [„Permanences”, nr 356-357, listopad-grudzień 1998.]

295

Robert R. Reilly,

Pornografizacja polityki, tłum. Tomasz Glanz [„Crisis”, nr 12, grudzień 1998.]

297

Christophe Geffroy,

Prawdziwe prawa człowieka, tłum. Paweł Milcarek [„La Nef”, nr 90, styczeń 1999.]

298 François Vallançon, Śmiertelne prawa, nieśmiertelna sprawiedliwość, tłum. Paweł Milcarek [„La Nef”, nr 91, luty 1999.]
301

O. Joseph Joblin SI

Kościół wobec liberalizmu i totalitaryzmu, tłum. Paweł Milcarek [„La Nef”, nr 91, luty 1999.]

302

Ks. Michel Sinoir

Święte życie jako egzorcyzm, tłum. Paweł Milcarek [„Sedes Sapientiae”, nr 66, zima 1998.]

304 Philippe Maxence, Czekamy na cud!, tłum. Paweł Milcarek [„La Nef”, nr 92, marzec 1999.]
307

Ks. Dariusz J. Olewiński

Ks. Olewiński odpowiada ks. Stehlinowi [Odpowiedź ks. Dariusza J. Olewińskiego, autora książki W obronie Mszy świętej i Tradycji katolickiej na polemikę ks. Karla Stehlina z Bractwa Św. Piusa X („Ecclesia Dei” między Tradycją a modernizmem, „Zawsze Wierni”, marzec-kwiecień 1998.)]