Artykuł Maryja w mszale dla ordynariatów personalnych byłych anglikanów. Realizacja wizji eklezjologicznej Josepha Ratzingera? dodany do schowka.