Artykuł Wszystkich przychodzących do klasztoru gości. Czytanie Reguły (dzień dziewięćdziesiąty piąty) dodany do schowka.