Artykuł Teologia modląca się. Notatki z Reguły (dzień czterdziesty drugi) dodany do schowka.