Artykuł Szata mnicha. Notatki z Reguły (dzień dziewięćdziesiąty ósmy) dodany do schowka.