Artykuł Przed budzącym bojaźń trybunałem Bożym. Czytanie Reguły (dzień dziesiąty) dodany do schowka.