Artykuł Prawa człowieka próbuje się coraz wyraźniej instrumentalizować dodany do schowka.