Artykuł Ochrona kraty. Notatki z Reguły (dzień dziewięćdziesiąty siódmy) dodany do schowka.