Artykuł „Miłość włada państwami”. Unia polsko-litewska i chrystianizacja Litwy (XIV/XV w.) dodany do schowka.