Artykuł Marksizm a chrześcijaństwo albo Kołakowski i MacIntyre dodany do schowka.