Artykuł List o tłumaczeniu Biblii dodany do schowka.